НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэгүй хүргэлт

50.000 дээш худалдан авалт хийвэл үнэгүй хүргэнэ.

Төлбөрийн нөхцөл

Бараагаа хүлээн авсны дараа эсвэл дансаар шилжүүлэх гэсэн 2 сонголттой.

Буцаалт

Худалдан авснаас хойш 24 цагын дотор солих боломжтой.

Сонголт хийх

Та 2 бүтээгдэхүүн хүргүүлээд дундаас нь сонголт хийх боломжтой.

Худалдан авалт

2 кейс худалдан авалт хийгээд 1 үнэгүй утасны зүүлт аваарай